23.3.17

Δημοτικό Συμβούλιο 22 Μαρτίου 2017


ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017 
ΘΕΜΑ 2ο: Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για το έτος 2017 
ΘΕΜΑ 3ο: «Ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΚΔΒΜ Δήμου Σουλίου 
ΘΕΜΑ 4ο: Αντικατάσταση προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ΑΡΩΓΗ, του Δήμου Σουλίου 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Εορταστικών εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου 
ΘΕΜΑ 6ο: Υποβολή αιτήματος παράτασης του Δήμου Σουλίου, προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση-χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων του κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» στην Παραμυθιά 
ΘΕΜΑ 7ο: Δακοκτονία έτους 2017.
ΘΕΜΑ 8ο: Ρυθμίσεις λογαριασμών ύδρευσης 
ΘΕΜΑ 9ο: Παραχώρηση χρήσης χώρου, στον Φορέα Διαχείρισης Στενών & Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, για πραγματοποίηση εκδήλωσης 
ΘΕΜΑ 10ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: « Αποπεράτωση Πεζοδρομίου Τ.Κ Προδρομίου, Δήμου Σουλίου» 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Περίφραξη Γηπέδων Οικοδομικού Τετραγώνου 75 Τ.Κ. Γαρδικίου». 
ΘΕΜΑ 13ο: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΘΕΜΑ 14ο: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
ΘΕΜΑ 15ο: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΓΑΡΔΙΚΙ 
ΘΕΜΑ 16ο: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ –ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
ΘΕΜΑ 17ο: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥ 
ΘΕΜΑ 18ο: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
ΘΕΜΑ 19ο: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΘΕΜΑ 20ο: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΟΛΙΑΝΑ 
ΘΕΜΑ 21ο: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 
ΘΕΜΑ 22ο: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΓΑΡΚΙΚΙΟΥ-Τ.Κ. ΧΟΪΚΑΣ –Τ.Κ. ΓΛΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: