16.12.15

Δημοτικό Συμβούλιο 14 Δεκεμβρίου 2015ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού. 
ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων. 
ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015. 
ΘΕΜΑ 4ο: Κατανομή πίστωσης 32.710,86 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου μας. 
ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Ντούση Πέτρο του Θωμά. 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας με θέμα: Αναπηρία και Αθλητισμός. 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πληρωθέντων δαπανών από την πάγια προκαταβολή Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 8ο: Υπόδειξη Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου. 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση καταβολής σε χρήμα της αξίας του γάλακτος σε εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 
ΘΕΜΑ 10ο: Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης εργολαβίας κατασκευής συνδέσμων δικτύου αποχέτευσης προϋπολογισμού 665.000,00 ευρώ. 
ΘΕΜΑ 11ο: Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις και οριοθετήσεις Δημοτικών εκτάσεων Δήμου Σουλίου». 
ΘΕΜΑ 12ο: Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση στατικής επάρκειας φέρουσας ικανότητας, Σχολείου Βούλγαρη». 
ΘΕΜΑ 13ο: Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Ανάδειξη – Αποκατάσταση πηγαδιών και οικίας Μπούση στον ιστορικό χώρο του Σουλίου», προϋπολογισμού 255.000,00 ευρώ. 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: *Αποπεράτωση Πλατείας στο γήπεδο 5χ5 Νεράιδας Νεοχωρίου του Δήμου Σουλίου*-. 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: *Κατασκευή τοιχίου στη θέση «ΑΛΩΝΙΑ» στην Τ.Κ Καρβουναρίου, Δήμου Σουλίου*-. 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: * Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ Πέντε Εκκλησιών, Δήμου Σουλίου 
ΘΕΜΑ 17ο: Χορήγηση 1η παράτασης του έργου:* Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ Κρυσταλλοπηγής, Δήμου Σουλίου*. 
ΘΕΜΑ 18ο: Χορήγηση 1η παράτασης του έργου:* Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Χόικας. 
ΘΕΜΑ 19ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ*. 
ΘΕΜΑ 20ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου:* Ενίσχυση ύδρευσης – Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, Δ.Ε Παραμυθιάς*. 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: Εργασίες αποκατάστασης ηλεκτροφωτισμού Πύργου Κούλιας 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Τσιμεντοστρώσεις Εσωτερικών δρόμων Τ.Δ Πολυδρόσου» 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο: Ηλεκτροφωτισμός Τ.Δ Χρυσαυγής και Τ.Δ Γκρίκας , Δήμου Παραμυθιάς. 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: * Κατασκευή Γέφυρας Τ.Κ Παγκρατίου*. 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: *Βελτιώσεις οδοποιίας` Δ.Ε Σουλίου*.

Δεν υπάρχουν σχόλια: