30.6.17

Δημοτικό Συμβούλιο 26 Ιουνίου 2017ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για στήριξη των συμβασιούχων στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017.  
ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.  
ΘΕΜΑ 4ο: Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεων και συναφών καταστημάτων. 
ΘΕΜΑ 5ο: Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη εποχικών αναγκών (αντιπυρική προστασία) με δίμηνες συμβάσεις. 
ΘΕΜΑ 6ο: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο τη συλλογή απορριμμάτων Δ.Ε Αχέροντα και Δ.Ε Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου
 ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της αριθμ. 6/2017 απόφασης – εισήγησης της Ε.Π.Ζ περί: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Ίδρυση νέου κοιμητηρίου στη θέση “Λυκιά- Συκιά” του Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 9ο: Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης και πρόστιμα Κ.Ο.Κ.
 ΘΕΜΑ 10ο: Αίτημα για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τριών ακινήτων στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε για κοινωφελή σκοπό. 
ΘΕΜΑ 11ο: Γνωμοδότηση σχετικά με την παράταση της σύμβασης μίσθωσης δημόσιου λατομείου αδρανών υλικών, έκτασης 497.547 τ.μ. στη θέση «Υψώματα Λούτσας», στην Τ.Κ Μαργαριτίου, Δημοτικού Διαμερίσματος Μαργαριτίου, Δήμου Ηγουμενίτσας και Τ.Κ Καρβουναρίου, Δημοτικού Διαμερίσματος Καρβουναρίου, Δήμου Σουλίου της Π.Ε Θεσπρωτίας, στην εταιρεία « ΑΥΓΕΣ ΑΕ» 
ΘΕΜΑ 12ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ. 
ΘΕΜΑ 13ο: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΓΛΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ . 
ΘΕΜΑ 14ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: KATΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ Τ.Κ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ.