24.11.15

Δημοτικό Συμβούλιο 23 Νοεμβρίου 2015ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τεχνικού προγράμματος, Δήμου Σουλίου, οικ. Έτους 2016
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή Επιχορηγήσεων και τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2015.
ΘΕΜΑ 3ο: Επιβολή τελών Ύδρευσης - Άρδευσης, Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός δικαιώματος  βοσκής, Δήμου Σουλίου  για το έτος 2016 και εφεξής
ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός ετήσιας επιχορήγησης Νομικών Προσώπων του Δήμου, για το έτος 2016.
ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός τιμών ζώνης ( Τ.Ζ ), για τον υπολογισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας ( ΤΑΠ) για περιοχές σε διοικητικά όρια του Δήμου Σουλίου, όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού ( που δεν έχει γίνει καθορισμός ,με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2016.
ΘΕΜΑ 8ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»
ΘΕΜΑ 9ο: Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου  στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αυλοτόπου Σουλίου ¨Η ΓΛΑΒΙΤΣΑ”.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σουλίου στο Σύμφωνο Δημάρχων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: