13.11.15

Δημοτικό Συμβούλιο 11 Νοεμβρίου 20151o: Ψήφιση κανονισμού καθαριότητας. 
2ο: Χορήγηση βοηθημάτων Ένδειας- Διάθεση πίστωσης 
3ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικ. Έτους 2015 
4ο: Έγκριση πληρωθέντων δαπανών από την πάγια προκαταβολή Δήμου Σουλίου. 
5ο: Έγκριση της αριθμ. 53/2015 του Ν.Π.Δ.Δ *ΑΡΩΓΗ* περί: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για πραγματοποίηση εκδρομής των μελών του Κ.Α.Π.Η». 
6ο: Απ΄ ευθείας ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές διενέργειας του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων και του ισολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2015. 
7ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2016. 
8ο: Έγκριση μετακίνησης εξόδων Δημάρχου. 
9ο: Κατανομή πίστωσης 32.710,86 ευρώ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου μας. 
10ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ. 
11ο: Εκδίκαση ενστάσεων Α΄& Β΄ ανάρτησης της μελέτης «Κτηματογράφηση και τροποποίηση του υπάρχοντος σχεδίου πόλεως στην περιοχή διανομής οικοπέδων πρόνοιας Αγίου Δονάτου Παραμυθιάς. 
12ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΑΛΩΝΙΑ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ 
13ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 
14ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
15ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 
16ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 
17ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 
18ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 
19ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑΣ 
20ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ 
21ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΈΡΩΝ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΓΛΥΚΗΣ 
22ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΡΑΒΑ- ΜΥΛΟΚΟΚΙΑ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
23ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. [τακτοποιητικός] του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΓΛΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 
24ο: EΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 
25ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: