16.2.17

Δημοτικό Συμβούλιο 15 Φεβρουαρίου 2017


ΘΕΜΑ 1ο: Θέση σε κοινή χρήση – έγκριση κανονιστικής απόφασης για την κοινή χρήση του υπ’ αριθμ. 21 τεμαχίου αγροκτήματος Γλυκής στις όχθες του ποταμού Αχέροντα και κανονισμού λειτουργίας (1/2017 απόφαση- εισήγηση Ε.Π.Ζ) 
ΘΕΜΑ 2ο: Tροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2017. 
ΘΕΜΑ 3ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016. 
ΘΕΜΑ 4ο: Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γ.Ε.Λ Παραμυθιάς. 
ΘΕΜΑ 5ο: Κατανομή πιστώσεως 32.760,00 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου. 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εξόδων κίνησης δημάρχου. 
ΘΕΜΑ 7ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρεώσεων δημοτικών τελών. 
ΘΕΜΑ 8ο: Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου. 
ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου. 
ΘΕΜΑ 10ο: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην τοπική Κοινότητα Χόϊκας για εγκατάσταση ασύρματου κόμβου. 
ΘΕΜΑ 11ο: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην τοπική Κοινότητα Παγκρατίου για εγκατάσταση ασύρματου κόμβου. 
ΘΕΜΑ 12ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ». 
ΘΕΜΑ 13ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ &ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ». 
ΘΕΜΑ 14ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ. 
ΘΕΜΑ 15ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 75 Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ». 
ΘΕΜΑ 16ο: Περί παραχώρησης αίθουσας του Δημοτικού Καταστήματος Αχέροντα στην: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ( Κοινωνία 3/3) για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Σουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: