30.12.14

Δημοτικό Συμβούλιο 29 Δεκεμβρίου 2014ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της αριθμ. 60/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ περί: Ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ “ΑΡΩΓΗ”, Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2015 .
ΑΡΩΓΗ* του Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή επιχορηγήσεων και τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. Έτους 2014.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 4o: Ρύθμιση ποσών οφειλής βοσκής.
ΘΕΜΑ 5ο: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.
ΘΕΜΑ 6ο: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: