16.12.14

Δημοτικό Συμβούλιο 15 Δεκεμβρίου 2014Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2015, και:

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων και λοιπές τραπεζικές υπηρεσίες του Δήμου Σουλίου 
ΘΕΜΑ 2ο: Καταρχήν απόφαση για την απευθείας αγορά ακινήτου πρώην Ειρηνοδικείου Παραμυθιάς και ορισμός μέλους Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου. 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου. 
ΘΕΜΑ 4o : Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στο πρόγραμμα «Κοινωνική προστασία και επανένταξη αστέγων στην Περιφέρεια Ηπείρου». 
ΘΕΜΑ 5ο: Έναρξη διαδικασίας κύρωσης τμημάτων δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Δαφνούλα Τ.Κ Προδρομίου Δήμου Σουλίου( 31/2014 απόφαση- εισήγηση Ε.Π.Ζ). 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αποδοχής ορίων οριοθετήσεων οικισμών Καρβουναρίου- Κυρά Παναγιάς – Ψάκας ( /2014 απόφαση-εισήγηση Ε.Π.Ζ). 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση μελέτης έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΛΩΝΙΑ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ» Δήμου Σουλίου 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΒΡΥΣΤΙΚΑ(ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΟΛΙΑΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» 
ΘΕΜΑ 10ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
ΘΕΜΑ 11ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας για το έτος 2015. 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για το έτος 2015. Εισηγητής: Δημοτική Σύμβουλος, κ. Μπέση Μαρίνα, ως πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΩΓΗ του Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμων υγειονομικού υλικού για το έτος 2015. 
ΘΕΜΑ 15ο: Διαδοχή – μεταβίβαση άδειας περιπτέρου, λόγω θανάτου. 
ΘΕΜΑ 16ο: Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων για στέγαση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
ΘΕΜΑ 17ο: Αναπροσαρμογή μισθώματος σταθμού κινητής τηλεφωνίας. 
ΘΕΜΑ 18ο: Ρύθμιση ποσών οφειλής άρδευσης. 
ΘΕΜΑ 19ο: Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων( βάσει του Ν. 3463/2006). 
ΘΕΜΑ 20ο: Παραχώρηση αίθουσας Παλαιού Κοινοτικού Γραφείου Τ.Κ Νεοχωρίου, στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Νεοχωρίου. 
ΘΕΜΑ 21ο: Εκμίσθωση χώρου και τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σουλίου για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής στην DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., στη θέση ΨΗΛΟ ΒΟΥΝΟ Τοπικής Κοινότητας Ψάκας. 
ΘΕΜΑ 22ο: Διαγραφή οφειλών τελών πεζοδρομίου περασμένων ετών. ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της αριθμ. 44/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΩΓΗ περί: Aναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014 για πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της αριθμ. 52/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΩΓΗ περί: *Aναμόρφωση προϋπολογισμού,οικ.έτους 2014 για μισθοδοσία έκτακτου προσωπικού. 
ΘΕΜΑ 25ο: Κατανομή πίστωσης 30.711,79 για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου μας & δαπανών Σχολικού τροχονόμου Α΄ εξαμήνου 2014. 
ΘΕΜΑ 26ο: α)Παραχώρηση χρήσης χώρου Πλατείας, Τοπικής Κοινότητας Ξηρολόφου, στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ξηρολόφου «Ο ΚΟΚΚΥΤΟΣ», για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. β)Παραχώρηση χρήσης χώρου-τμήματος πεζοδρόμου στην Δ.Κ. Παραμυθιάς για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: