20.11.14

Δημοτικό Συμβούλιο 19 Νοεμβρίου 2014ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τεχνικού προγράμματος, Δήμου Σουλίου, οικ. Έτους 2015.
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου,  οικ. έτους 2014.
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή πράξης ένταξης και τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου,  οικ. έτους 2014.
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπολογισμού, οικ. Έτους 2014.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της αριθμ. 37/2014 απόφασης του Δ.Σ του  Ν.Π.Δ.Δ *ΑΡΩΓΗ* περί: *Aναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014 για φόρους προσαυξήσεων και φορολογικά πρόστιμα.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ  ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ–ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ 10ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ
ΘΕΜΑ 11ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο.Τ 75»
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «κατασκευή Πεζοδρομίων στο Τ.Δ Ζερβοχωρίου Δήμου Παραμυθιάς».
ΘΕΜΑ 15ο: Αντικατάσταση- ορισμός  εκπροσώπου στο  Δ.Σ της αναπτυξιακ’ής σύμπραξης ( Α.Σ ) * Θεσπρωτία- Ιόνια Πύλη.
ΘΕΜΑ 16ο: Περί συμμετοχής του Δήμου Σουλίου στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κλειστού τύπου με Κ.Δ Q ΤΑ003 για οικόπεδο με κτίσμα ( Ειρηνοδικείο) στην Παραμυθιά Νομού Θεσπρωτίας.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξόδων κίνησης της Δημοτικής Συμβούλου και προέδρου του ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ, κ. Μπέση Μαρίνας.
ΘΕΜΑ 18ο: Κατ΄ αρχήν λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σουλίου για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής στην DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.-
ΘΕΜΑ 19ο: Κατανομή πίστωσης 30.711,79  για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου μας & δαπανών Σχολικού τροχονόμου Α΄ εξαμήνου 2014.
ΘΕΜΑ 20ο: Εξουσιοδότηση Δημάρχου, για υπογραφή σύμβασης μεταξύ Πράσινου Ταμείου και Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: