1.2.15

Δημοτικό Συμβούλιο 16 Ιανουαρίου 2015ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής οχημάτων.-
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων, υπηρεσιών-εργασιών, για το έτος 2015.-
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2015.-
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό, για το έτος 2015.
ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών του Δήμου, για το έτος 2015.-
ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και απόδοσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.-
ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση παράτασης του έργου:* Υλοποίηση Εφαρμογής Οικισμού Γαρδικίου Ο.Τ 75*.-
ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων, για τη σύσταση ομάδας εργασίας καταγραφής και αξιολόγησης Δημοτικού Φωτισμού.
ΘΕΜΑ 9ο: Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων ( βάσει του Ν. 3463/2006).-
ΘΕΜΑ 10ο: Επί αιτήσεως περί αναστολής βεβαίωσης υποχρεώσεων εισφοράς σε χρήμα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τ.Κ. Γαρδικίου.-
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της αριθμ. 37/2014  απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου  Σουλίου, περί: «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου, οικ. Έτους 2015».
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση φιλοξενίας της ομάδας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε ( Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας) και έγκριση δαπάνης.
ΘΕΜΑ 13ο: Απευθείας αγορά ακινήτου πρώην Ειρηνοδικείου Παραμυθιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: