10.3.13

Δημοτικό Συμβούλιο 23 Νοεμβρίου 20111. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
2. Έγκριση Τεχνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου
3. Έγκριση αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις, στο Διοικητικό Συμβουλίο της ΑΡΩΓΗΣ.
4. Δημιουργία προσωποπαγών θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
5. Καθορισμός και επιβολή τελών ύδρευσης Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: