10.3.13

Δημοτικό Συμβούλιο 14 Δεκεμβρίου 20111. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
2. Καθορισμός εξόδων παράστασης του Δ.Σ Κοινωφελούς Επιχείρησης στο Δημοτικό Συμβο
3. Συμπληρωματική εισαγωγή ζώων στις δημοτικές βοσκές
4. Τρόπος εκπροσώπησης των μεταναστών στο Δημοτικό Συμβούλιο
5. Συγκρότηση συμβουλίου ένταξης μεταναστών στο Δήμο Σουλίου
6. Ύδρευσης Πολύδροσου και Μίχλας Παραμυθιάς
7. Ύδρευση Χρυσαυγής
8. Ανάπλαση κέντρου και πλατειάς Χρυσαυγής
9. Διευθέτηση υδάτων χειμάρρων Ψάκκας
10. Προστασία κοίτης ρέματος Παγκρατίου
11. Παραλαβή του έργου «Διαμόρφωση Ιστορικού Μνημείου Παραμυθιάς»
12. Παραλαβή του έργου «Συντήρηση πνευματικού κέντρου Σουλίου»
13. Παραλαβή του έργου «Τοιχίο Αντιστήριξης από οικία Τζούρτζου έως οικία Λιάκου στην Κρυσταλλοπηγή
14. Παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση καταστραφέντων τοιχίων»
15. Παραλαβή του έργου «Διάνοιξης δρόμου στου Πολύδροσο»
16. Παραλαβή του έργου «Κατασκευή τοιχίων 5 Εκκλησιές»
17. Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων
18. Εγκρίσεις μελετών Δήμου Σουλίου
19. Αίτημα των κ.κ Οικονόμου Χρήστου, Οικονόμου Ζανέτας, Οικονόμου Κων/νου, Οικονόμου Αρετής και Παπαχαραλάμπους Ελένης για αντικατάσταση εισφοράς σε χρήμα με εισφορά σε γή
20. Αίτημα των κ.κ Μαργαρίτη Ευάγγελου για αντικατάσταση εισφοράς σε χρήμα με εισφορά σε γή
21. Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων
22. Καθορισμός τέλους δικαιώματος βοσκής
23. Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων για χρήση του Δήμου Σουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: