10.3.13

Δημοτικό Συμβούλιο 21 Δεκεμβρίου 20111. Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2011
2. Χορήγηση αδείας για χρήσης ύδατος στην Γλυκή
3. Υπόδειξη δημοτικών συμβούλων για συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 186
4. Προσωρινή παραλαβή του έργου «Πεζοδρόμιο και κιγκλιδώματα στην είσοδο της Παραμυθιάς»
5. Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Προδρομίου»
6. Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου «Ενίσχυση δικτύου ύδρευσης Παραμυθιάς»
7. Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου «Χλοοτάπητας γηπέδου Προδρομίου»
8. Χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Τ.Δ. Προδρομίου»
9. Χορήγηση 2ης παράτασης «Ενίσχυση δικτύου ύδρευσης Πολύδροσου»
10. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα των έργων «Γήπεδα 5x5 σε Ζεβροχώρι και Νεοχώρι»
11. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στο Ζερβοχώρι»
12. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Εφαρμογή ΟΤ Αχέροντα»
13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή Δεξαμενής στη Γλυκή
14. Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί Χορήγησης αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου έτους 2012
15. Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: Επιλογή-ορισμός θέσεων για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο
16. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σουλίου
17. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών φωτισμού, καθαριότητας Δήμου Σουλίου
18. Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και άλλων δικαιωμάτων
19. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: