10.3.13

Δημοτικό Συμβούλιο 2 Νοεμβρίου 20111. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2011.
2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
3. Χορήγηση 1ης παράτασης & Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΡΔΑΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
5. Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
6. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟΣ ΓΛΥΚΗΣ
7. Έγκριση 3ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
8. Ψήφιση Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Σουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: