12.3.13

Δημοτικό Συμβούλιο 11 Μαρτίου 20131. Ενημέρωση, διατύπωση γραπτών απόψεων επί του περιεχομένου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ (ΜΥΗΕ ΚΑΛΑΜΑΣ)ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ,ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
2. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
3. Μετονομασία οδού στην Δ.Κ. Παραμυθιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: