10.3.13

Δημοτικό Συμβούλιο 04 Μαρτίου 2013Λόγω προβλήματος του youtube, περιμένετε μέχρι να ακουστεί ο ήχος και  ξαναεπιλέξτε το play

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ. Έτους 2013
Αποδοχή πίστωσης  5.000,00 ευρώ  για το έργο: *NATURAL AND CUL TURAL NETWORK*
Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης, Δήμου Σουλίου, οικ. Έτους 2013
Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ “ ΑΡΩΓΗ” Δήμου Σουλίου, οικ. Έτους 2013
Διενέργεια προμηθειών του Δήμου Σουλίου, για το έτος 2013
Έγκριση διενέργειας προμήθειας Σκυροδέματος- ψυχρής ασφάλτου
Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών: 1)Συλλογή- Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε Αχέροντα- Δ.Ε Σουλίου & 2)Καθαρισμός γραφείων ( νέου & παλαιού Δημαρχείου)
Δακοκτονία  έτους 2013
Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: “Αντιστήριξη- Προστασία οδού στο Τ.Κ Καρβουναρίου”
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:” Αντιστήριξη- Προστασία οδού στο Τ.Κ Καρβουναρίου”
Σχετικά με εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες στην Τοπική Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής
Κατάρτιση και έγκριση προγράμματος Αποκριάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου Σουλίου έτους 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: