10.3.13

Δημοτικό Συμβούλιο 13 Φεβρουαρίου 20131. Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου.
2. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων.
3. Παραχώρηση αιθουσών Δημοτικού Σχολείου Ζερβοχωρίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ζερβοχωρίου
4. Διόρθωση οφειλής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών πεζοδρομίου περασμένων οικονομικών ετών και επιστροφή ποσού από τέλη ύδρευσης
5. Διαγραφή οφειλής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης περασμένων οικονομικών ετών
6. Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
7. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης :* ΚΑΤΑΣΚΕΥH ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ* και Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης στην πρόσκληση 50 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, στο  Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου», του Άξονα Προτεραιότητας 6: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Ηπείρου».
8. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης ακινήτου
9. Έγκριση του απολογισμού εσόδων-εξόδων Τ.Ο.Ε.Β
10. Αναπροσαρμογή μισθώματος σταθμών κινητής τηλεφωνίας
11. Παραχώρηση χρήσης χώρου ενός γραφείου του παλαιού Γυμνασίου Παραμυθιάς στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηγουμενίτσας για την στέγαση και λειτουργία του μη αυτοτελούς γραφείου του τοπικού υποκαταστήματος Παραμυθιάς
12. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων
13. Έγκριση εκδηλώσεων Εορτασμού  για τα εκατό (100)  χρόνια απελευθέρωσης της Παραμυθιάς
14. Έκθεση διαδικασιών Επιχειρησιακού Προγράμματος
15. Έγκριση μελετών του Δήμου
16. Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια: