21.3.13

Δημοτικό Συμβούλιο 20 Μαρτίου 2013


Λόγω τεχνικού προβλήματος, τμήματα των τοποθετήσεων της Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων Μιχάλη Ντόκου και Δημήτρη Μαμούρη, μπορείτε να τα δείτε στο δευτερο βιντεο.


1. Αίτημα Δήμου Σουλίου για χαρακτηρισμό Ιστορικού Κέντρου Παραμυθιάς.
2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Κατασκευή Επιχώματος Τμήματος Πλατείας στο Γαρδίκι
3. Έγκριση πρωτ. παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ Ο.Τ. 75
4. Έγκριση πρωτ. παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
5. Χορήγηση 1ης  παράτασης προθεσμίας του έργου: Βελτιώσεις Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Σουλίου.
6. Έγκριση Εορταστικών Εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου.
7. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών
8. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, έτους 2013.
9. Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου σε επιτροπές και Διοικητικά Συμβούλια ΝΠΔΔ, λόγω ανεξαρτητοποίησης.
10. Εκλογή ενός Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ενός Αναπληρωματικού Μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σουλίου, λόγω ανεξαρτοποίησης Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας 
11. Έγκριση μελετών Δήμου.
12. Έγκριση Προμήθειας Κλιματιστικών Σωμάτων.
13. Α.Τροποποίηση της  έγκρισης επικαιροποιημένης μελέτης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ & Β. Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης στην πρόσκληση 50 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, στο  Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου», του Άξονα Προτεραιότητας 6: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Ηπείρου»
14. Αίτηση του δημοσιογράφου, κ. Μάστορα Βαγγέλη, για βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και την προβολή (όχι ζωντανά) από τον Τηλεοπτικό Σταθμό ART TV.
15. Έγκριση της αριθμ. 9/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ  του Δήμου Σουλίου περί: Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: