23.5.17

Δημοτικό Συμβούλιο 22 Mαίου 2017
ΘΕΜΑ 1ο: Ανακήρυξη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, σε επίτιμο Δημότη του Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017. 
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός εκκαθαριστή στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 4ο: Κατανομή πιστώσεως 32.760,00 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. 
ΘΕΜΑ 5ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρεώσεων δημοτικών τελών επί αιτήσεως δημότη. 
ΘΕΜΑ 6ο: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ. 
ΘΕΜΑ 7ο: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ. 
ΘΕΜΑ 8ο: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ. 
ΘΕΜΑ 9ο: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥ. 
ΘΕΜΑ 10ο: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ 
ΘΕΜΑ 11ο: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ. 
ΘΕΜΑ 12ο: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΧΟΪΚΑΣ. 
ΘΕΜΑ 13ο: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ. 
ΘΕΜΑ 14ο: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΡΑΒΑ- ΜΥΛΟΚΟΚΙΑ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ.
 ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σουλίου στην Επιτροπή Προσδιορισμού Αξίας Επικειμένων Σχεδίου Πόλεως Γαρδικίου. 
ΘΕΜΑ 16ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: