11.10.16

Δημοτικό Συμβούλιο 10 Οκτωβρίου 2016


Έγκριση Απολογισμού- Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2015, και 
ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2016. 
ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή αιτήματος παράτασης του Δήμου Σουλίου, προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση-χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων του κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» στην Παραμυθιά. 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πληρωθέντων δαπανών από την πάγια προκαταβολή Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπανών εορτασμού της Ιστορικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Δήμο Σουλίου 
ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Χρήστου Δημήτριο του Φωτίου
ΘΕΜΑ 6ο: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
ΘΕΜΑ 7ο: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ. 
ΘΕΜΑ 8ο: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ. 
ΘΕΜΑ 9ο: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο.Τ.75. 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ 
ΘΕΜΑ 11ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥ 
ΘΕΜΑ 12ο: Παραλαβή μελέτης ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΛΥΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΟΥΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ. 
ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Κατασκευή αποδυτηρίων σταδίου 49 Προκρίτων Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 14ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Ανάπλαση εξωτερικού χώρου Νηπιαγωγείου Γκρίκας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: