19.5.16

Δημοτικό Συμβούλιο 18 Μαΐου 2016
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπανών εορτών Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2016. 
ΘΕΜΑ 3ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικ. Έτους 2016. 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύναψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων συνολικού ποσού 815.000,00€ για την εκτέλεση των έργων: 1.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ποσό 665.000,00€ και 2.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ποσό 150.000,00€. 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών. 
ΘΕΜΑ 6ο: Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε.. 
ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή αιτήματος για την ένταξη του Δήμου Σουλίου στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική συνέλευση του Κέντρου πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών Αριάδνη (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία). 
ΘΕΜΑ 9ο: Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 10ο: Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 11ο: Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΩΓΗ. 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΧΟΪΚΑΣ* ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ. 
ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΧΟΪΚΑΣ Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 14ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 15ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΡΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ. 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ. 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Τ.Κ. ΨΑΚΚΑΣ. 
ΘΕΜΑ 18ο: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ. 
ΘΕΜΑ 19ο: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ. 
ΘΕΜΑ 20ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ. 
ΘΕΜΑ 21ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ. 
ΘΕΜΑ 22ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ. 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ. 
ΘΕΜΑ 24ο: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών: 1.)Εργασίες κοπής χόρτων σε χώρους δημοτικής ευθύνης Δ.Ε. Αχέροντα, 2.) Εργασίες κοπής χόρτων σε χώρους δημοτικής ευθύνης Δ.Ε. Σουλίου.,-3.) Εργασίες κοπής χόρτων σε χώρους δημοτικής ευθύνης Δ.Ε. Παραμυθιάς. 
ΘΕΜΑ 25ο: Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: