23.4.16

Δημοτικό Συμβούλιο 23 Απριλίου 2016ΘΕΜΑ 1ο: Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στον Εορτασμό του Αγίου Δονάτου, Πολιούχου της Πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, για το έτος 2016. 
ΘΕΜΑ 2ο: Διαγραφές οφειλών.- 
ΘΕΜΑ 3ο: Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση. 
ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου. 
ΘΕΜΑ 5ο: Εκμίσθωση Δημοτικού Ξενώνα στην Τοπική Κοινότητα Σαμονίδας. 
ΘΕΜΑ 6ο: Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου». 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου». 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου». 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση σε ιδιώτη, της παροχής υπηρεσίας για την τουριστική προβολή του Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 10ο: Παραλαβή μελέτης « Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Παραμυθιάς, α)επί υφισταμένου δρόμου σύνδεσης της οδού Κων. Καραμανλή με κάτω Περιφερειακή Οδό, β) υφιστάμενου οδού επί Ο.Τ. θέση * Αγίου Νικολάου*. 
ΘΕΜΑ 11ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ*. 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου :*ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ *. 
ΘΕΜΑ 13ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΟΛΟΪ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ». 
ΘΕΜΑ 14ο: Α)Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ενίσχυση Ύδρευσης Τ.Κ Γαρδικίου Τ.Κ Χόικας – Τ.Κ Γλυκής Δήμου Σουλίου & Β) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: Ενίσχυση Ύδρευσης Τ.Κ Γαρδικίου Τ.Κ Χόικας – Τ.Κ Γλυκής Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της αριθμ. 5/2016 απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σουλίου, περί: Κατάρτιση και έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου με σκοπό τη χρηματοδότηση της σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006 από το Δήμο Σουλίου για το οικονομικό έτος 2016 με το ποσό των:30.000,00 €.

Δεν υπάρχουν σχόλια: