11.2.16

Δημοτικό Συμβούλιο 10 Φεβρουαρίου 2016
ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός ημερομηνίας και χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 ΔΚΚ)
ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ΑΡΩΓΗ, του Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 3ο:Αντικατάσταση προέδρου – ορισμός νέου μέλους της Δημοτικής Επιτροπής παιδείας. 
ΘΕΜΑ 4ο: Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γ.Ε.Λ Παραμυθιάς. 
ΘΕΜΑ 5ο: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 
ΘΕΜΑ 6ο: Κατανομή πίστωσης 32.710,86 ευρώ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου μας. 
ΘΕΜΑ 7ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικ. Έτους 2015 
ΘΕΜΑ 8ο: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών: Καθαρισμός γραφείων ( νέου & παλαιού Δημαρχείου). 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού» έτους 2016. 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» έτους 2016. 
ΘΕΜΑ 11ο: Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου. 
ΘΕΜΑ 12ο: Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 13ο: Εκμίσθωση ακινήτου ( οικίας ) Τοπ. Κοινότητας Πλακωτής. 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου: Κατασκευή W.C γηπέδου Γαρδικίου. 
ΘΕΜΑ 15ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Αποκατάσταση ζημιών και προστασία από κατολίσθηση κεντρικού δρόμου Τ.Κ Πετροβίτσας, Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 16ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Αποκατάσταση Ζημιών από θεομηνία Δ.Κ Παραμυθιάς 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Αποκατάσταση ζημιών – αντιπλημμυρική προστασία ποταμού Αχέροντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: