9.2.14

Έκτακτη συνεδρίαση 6 Φεβρουαρίου 2014


 ΘΕΜΑ 1ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της  Αυτοδιοίκησης. 

Η αναβολή της προηγούμενης μέρας
Δεν υπάρχουν σχόλια: