20.11.13

Δημοτικό Συμβούλιο 18 Νοεμβρίου 2013
ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού  έτους 2013.
ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2013.
ΘΕΜΑ 3ο: Διαγραφή οφειλών από τέλη πεζοδρομίου.
ΘΕΜΑ 4ο: Αναπροσαρμογή μισθωμάτων σταθμών κινητής τηλεφωνίας.
ΘΕΜΑ 5ο: Καταλογισμός ΤΑΠ σε Τοπικές Κοινότητες.
ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Α/θμιου και Β/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων κ.λ.π. Των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2014.
ΘΕΜΑ 7ο: Παραχώρηση αίθουσας Κοινοτικού Γραφείου Τοπικής Κοινότητας Ξηρολόφου, στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Ξηρολοφιτών “ Ο ΚΟΚΚΥΤΟΣ*.
ΘΕΜΑ 8ο: Παραίτηση του κ. Πέτσιου Σωτηρίου του Ζώη από εκμίσθωση ακινήτου.
ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση άδειας  παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: Χορήγηση αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου έτους 2014.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: Επιλογή-ορισμός θέσεων για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.
ΘΕΜΑ 12ο: Έκτακτη επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Κατασκευή Γέφυρας Τ.Κ Παγκρατίου.
ΘΕΜΑ 16ο: Χορήγηση 8ης παράτασης του έργου:“Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Τ.Δ. Προδρομίου Δήμου Παραμυθιάς”.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου:Κατασκευή γηπέδων 5χ5 στο Τ.Δ. Ζερβοχωρίου και Τ.Δ. Νεοχωρίου (Νεράιδα) Δήμου Παραμυθιάς.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ¨Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε Αχέροντα”.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικών δρόμων Παραμυθιάς”.
ΘΕΜΑ 20ο: Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικών Συλλόγων, Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 21ο: Οικονομική ενίσχυση Αθλητικών Συλλόγων, Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης *Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων των Δ.Δ Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Παραμυθιάς
ΘΕΜΑ 23ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ δήμου Ηγουμενίτσας και Δήμου Σουλίου σχετικά με την διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Σουλίου σε θέματα τεχνικής υπηρεσίας-διάθεση τεχνικού προσωπικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: