18.10.13

Δημοτικό Συμβούλιο 16 Οκτωβρίου 2013


Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ. Έτους 2013.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  πολιτιστικών  εκδηλώσεων.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση  δαπανών εορτασμού της Ιστορικής Επετείου της 28ηςΟκτωβρίου 1940 στο Δήμο Σουλίου.
ΘΕΜΑ 4ο: Εισήγηση για την λήψη απόφασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας για την λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές στον Δήμο Σουλίου.
ΘΕΜΑ 5ο: Αύξηση αποζημίωσης σχολικών τροχονόμων.
ΘΕΜΑ 6ο: Απ΄ ευθείας ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές διενέργειας του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων και του ισολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. Έτους 2013
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση μελέτης έργου:Ανακατασκευή-Ανάδειξη Ρολόι Παραμυθιάς.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση μελέτης έργου ‘’Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Δ.Ε. Παραμυθιάς’’.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΔΡΟΜΩΝ Τ.Δ. ΑΜΠΕΛΙΑΣ”ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.-
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Αποδοχής ορίων  ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ( Καρβουναρίου - Κυρά Παναγιάς- Ψάκκας).
ΘΕΜΑ 11ο: Χορήγηση 5ης παράτασης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικών δρόμων Παραμυθιάς.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση μελέτης έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ.
ΘΕΜΑ 13ο: Καθορισμός ετήσιας επιχορήγησης Νομικών Προσώπων του Δήμου, για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ 14ο: Διαγραφή οφειλών εισφοράς σε χρήμα – πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Γαρδικίου.
ΘΕΜΑ 15ο: Διαγραφή οφειλής από τέλη πεζοδρομίων.
ΘΕΜΑ 16ο: Διόρθωση οφειλής από τέλη βοσκής.
ΘΕΜΑ 17ο: Καθορισμός τελών του Δήμου για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ 18ο: Εκμίσθωση ελαιοστασίων Τοπ.Κοινότητας Χρυσαυγής Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 19ο: Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τοπ.Κοινότητες Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 20ο: Κατάρτιση και έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικ. Έτους 2014. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: