12.7.16

Δημοτικό Συμβούλιο 11 Ιουλίου 2016ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή δωρεάς ιδρύματος Β. Μελά. 
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή δωρεάς, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ. έτους 2016. 
ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση της αριθμ. 242/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί: *Καθορισμός ετήσιας επιχορήγησης Νομικών Προσώπων του Δήμου, για το έτος 2016*.- 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πληρωθέντων δαπανών από την πάγια προκαταβολή Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ *ΑΡΩΓΗ*, έτους 2015.
 ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση και λήψη απόφασης για την Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου ως Συμπράττοντα/Εποπτεύοντα Φορέα στο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα (Σύμπραξη) με την Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3), ως Δικαιούχο για την υλοποίηση του Έργου (Πράξης) με τίτλο Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 7ο: Λύση σύμβασης μεταξύ κ. Μπάλλα Νικόλαου του Περικλή και του Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 8ο: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΔΕ Αχέροντα Δ.Ε Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση -παραλαβή της μελέτης:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ. 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση -παραλαβή της μελέτης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
ΘΕΜΑ 11ο: Α) Έγκριση της μελέτης: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ & Β) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ, ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ. 
ΘΕΜΑ 12ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ. 
ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση 5ης παράτασης του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ. ΘΕΜΑ 14ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΝΕΡΑΪΔΑΣ. 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου ΠΚΤΝΜ του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: