24.12.15

Δημοτικό Συμβούλιο 23 Δεκεμβρίου 2015

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της αριθμ. 69/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ περί: Ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ “ΑΡΩΓΗ”, Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2016 
ΘΕΜΑ 2ο: Eγκριση της αριθμ.22/2015 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σουλίου, περί: Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου, οικ. Έτους 2016 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πληρωθέντων δαπανών από την πάγια προκαταβολή Δήμου Σουλίου.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γώγος Ιωάννης 
ΘΕΜΑ 4ο: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 
ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΣYΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗMΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: