31.7.15

Δημοτικό Συμβούλιο 29 Ιουλίου 2015ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2015 

ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων B΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικ. Έτους 2015. 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πληρωθέντων δαπανών από την πάγια προκαταβολή Δήμου Σουλίου 
ΘΕΜΑ 4ο: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου με σύμβαση διάρκειας οκτώ ( 8 ) μηνών – καθορισμός ειδικοτήτων 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο για τον μήνα Αύγουστο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3854/2005 
ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 
ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
ΘΕΜΑ 8ο: Επιστροφή διαφοράς μισθώματος ως αχρεωστήτως καταβληθέν 
ΘΕΜΑ 9ο: Εκμίσθωση αγροτεμαχίου Δήμου Σουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: