28.5.15

Δημοτικό Συμβούλιο 27 Μαίου 2015
ΘΕΜΑ 1ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικ. Έτους 2015 
ΘΕΜΑ 2ο: Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών αναγκών (αντιπυρική προστασία), με δίμηνες συμβάσεις 
ΘΕΜΑ 3ο: Ρυθμίσεις λογαριασμών ύδρευσης 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση προγράμματος και εξόδων για την πραγματοποίηση ημερίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των ορεινών Περιοχών" του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Σουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ Α.Ε.’ και ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση Μετόχων του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε. ΘΕΜΑ 
6ο: Έγκριση της αριθμ. 24/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ *ΑΡΩΓΗ*, περί: «Αποδοχή πίστωσης 1.500,00 ευρώ από τον Ο.Λ.Η.Γ για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και τροποποίηση προϋπολογισμού 
ΘΕΜΑ 7ο: Δικαίωμα βοσκής, έτους 2015. 
ΘΕΜΑ 8ο: Επιστροφή διαφοράς μισθώματος , ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 
ΘΕΜΑ 9ο: Εγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου. 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:«Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου». 
ΘΕΜΑ 11ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΓΛΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 
ΘΕΜΑ 12ο: Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς Δήμου Σουλίου 
ΘΕΜΑ 13ο: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών: Συλλογή- Αποκομιδή απορριμμάτων (ΔΕ Σουλίου-ΔΕ Αχέροντα 
ΘΕΜΑ 14ο: Εκμίσθωση συστάδας 4γ Δημοτικού Δάσους Πετροβίτσας στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νεοχωρίου για υλοτόμηση. 
ΘΕΜΑ 15ο: Εκμίσθωση συστάδας 4β Δημοτικού Δάσους Πετροβίτσας στον Αγροτικό Δασικό Συνεταιρισμό Πλακωτής για υλοτόμηση 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της αριθμ. 7/2015 απόφασης της Κ.Ε Δήμου Σουλίου, περί Κατάρτιση και έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου με σκοπό τη χρηματοδότηση της σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006 από το Δήμο Σουλίου 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της αριθμ. 8/2015 απόφασης τη Κ. Ε περί: Εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με σκοπό τη χρηματοδότηση της σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, μετά την τροποποίησή του με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 και την παράγραφο 3 του άρθρου 2 
ΘΕΜΑ 18ο: Διοργάνωση ποδηλατικού αγώνα και αγώνα ορεινού δρόμου θυσίας Σουλιωτών. 
ΘΕΜΑ 19ο: Απ΄ ευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο της θέσης Κ1 Καντίνα στο αγροτεμάχιο 21 της Γλυκής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: