7.4.15

Δημοτικό Συμβούλιο 06 Απριλίου 2015ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή επιχορηγήσεων και τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015. 
ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση 3ης παράτασης του έργου: *ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*. 
ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*. 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: *ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*. 
ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Αντικατάσταση τμημάτων Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ Τσαγγαρίου Δ. Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση παράτασης εργασιών: Πολιτική προστασία Δ.Ε Αχέροντα. 
ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση παράτασης του έργου: Ενίσχυση Ύδρευσης – Αντικατάσταση Δικτύων Δ.Ε Αχέροντα. 
ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή ένταξης της πράξης « Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος (2007-2013)» Π.Α.Α. 2007-2013)- Μέτρο 321. 
ΘΕΜΑ 9ο: Καθορισμός – Διενέργεια Διαγωνισμού για το υποέργο: *Οδηγός Πόλης Δήμου Σουλίου*. 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΩΓΗ, έτους 2014. 
ΘΕΜΑ 11ο: Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ *ΑΡΩΓΗ* του Δήμου Σουλίου. 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της αριθμ. 23/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ *ΑΡΩΓΗ*, περί: ”Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*. 
ΘΕΜΑ 13ο: Ανανέωση μίσθωσης εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία 277-ΨΑΚΑ. 
ΘΕΜΑ 14ο: *Έγκριση δαπανών εορτών Σουλίου*.

Δεν υπάρχουν σχόλια: