7.10.14

Δημοτικό Συμβούλιο 6 Οκτωβρίου 2014- Έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του  2013 και:
 
ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου,  οικ. έτους 2014.
ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση 3ης παράτασης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.
ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Αντιστήριξη –Διάνοιξη τμήματος οδού Αριστοφάνους .
ΘΕΜΑ 4o : Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Πλακωτής.
ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΟΛΟΪ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.-
ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Α/θμιου και Β/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων κ.λ.π. των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το υπόλοιπο του έτους 2014 και το έτος 2015.
ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπου για την σύσταση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με τον Ν.4264/2014 και την Υ.Α. Α2-704/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: