29.7.14

Δημοτικό Συμβούλιο 28 Ιουλίου 2014


ΘΕΜΑ 1ο: Διενέργεια κλήρωσης, για την ανάδειξη δικαιούχων παραπηγμάτων στην Θρησκευτική εμποροπανήγυρη (Γλυκής ), του Δήμου Σουλίου, για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ 2ο: Παραχώρηση χρήσης του προαυλίου χώρου, του Δημοτικού Σχολείου Βούλγαρη, για πραγματοποίηση εκδήλωσης στο Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας.
ΘΕΜΑ 3ο: Κατανομή πιστώσεως 17.400,00€ για αντιμετώπιση επισκευαστικών αναγκών των σχολικών μονάδων.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της αριθμ.20/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. *Αρωγή*.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της αριθμ.24/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. *Αρωγή*.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 7ο: Παράταση διάρκειας μίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ.  Αγ. Κυριακής.
ΘΕΜΑ 8ο: Παράταση διάρκειας μίσθωσης στην Τ.Κ. Κρυσταλλοπηγής.
ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*
ΘΕΜΑ 10ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:”ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*.
ΘΕΜΑ 11ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: *ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ*.
ΘΕΜΑ 12ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*.
ΘΕΜΑ 13ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ*.
ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης περί πρωτοκόλλων διοικητικών αποβολών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: