13.4.14

Δημοτικό Συμβούλιο 11 Απριλίου 2014ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου,  οικ. έτους 2014.-
ΘΕΜΑ 2ο: Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στον Εορτασμό του Αγίου Δονάτου, Πολιούχου της Πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ 3ο: Παράταση μίσθωσης κτιρίου Γ ΄2/θέσιου Νηπιαγωγείου Παραμυθιάς.
ΘΕΜΑ 4ο: Ίδρυση στο Δήμο Σουλίου κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου και εξουσιοδότηση της κας Δημάρχου για υπογραφή σχετικού συμφώνου συνεργασίας.
ΘΕΜΑ 5ο: Παραχώρηση αίθουσας Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Γλυκής, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γλυκής για έκθεση παλαιών αντικειμένων.
ΘΕΜΑ 6ο: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών: α)Συλλογή απορριμμάτων Δ.Ε Αχέροντα Δ.Ε Σουλίου.β)Εργασίες κοπής ( αποψίλωση) χόρτων σε χώρους Δημοτικής Ευθύνης
ΘΕΜΑ 7ο: Απευθείας ανάθεση, προμήθειας υγρών καυσίμων, Δήμου Σουλίου
ΘΕΜΑ 8ο: Καθορισμός  ετήσιου ύψους τέλους για παραχώρηση  περιπτέρου σε ΑΜΕΑ ή Πολύτεκνους, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, στην Τ.Κ. Γλυκής Δήμου Σουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980.
ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση οριστικής άδειας πλανοδίου εμπορίου- κινητής καντίνας στην κ. Μπλάτση Γλυκερία του Κλεομένη.-
ΘΕΜΑ 10ο: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ( 2 ) μηνών.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση-αποδοχή ορίων οριοθετήσεων οικισμών(απόφαση 2/2014 Ε.Π.Ζ.)
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση απολογισμού Τ.Ο.Ε.Β οικ. έτους 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: