20.3.14

Δημοτικό Συμβούλιο 19 Μαρτίου 2014


ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου,  οικ. Έτους 2014.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο:*Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο Δ.Δ Πέντε Εκκλησιών
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: Διανοίξεις–Βελτιώσεις - Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικών δρόμων Παραμυθιάς
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο:Ενίσχυση Εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Παραμυθιάς
ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο:Διευθέτηση ημιορεινής κοίτης χειμάρρου θέση “ Μύλοι” Τ.Δ Κρυσταλλοπηγής
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο:Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στο κεντρικό δρόμο Τ.Δ. Ψάκας
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο:Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης στη θέση Αγ. Δονάτος Τ.Κ Γλυκής
ΘΕΜΑ 8ο: α)Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΜΝΕ β)Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΘΕΜΑ 9ο: Αίτηση- πρόταση για ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα “ Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους”.
ΘΕΜΑ 10ο: Παραχώρηση αίθουσας πρώην Κοινοτικού Γραφείου Τοπικής Κοινότητας Γαρδικίου, στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γαρδικίου.
ΘΕΜΑ 11ο: Παραχώρηση αίθουσας παλαιού ιατρείου Τοπικής Κοινότητας Γαρδικίου, στον Σύλλογο Ηλικιωμένων Δ.Ε. Αχέροντα Το Σούλι
ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος εταιρείας ΝΙΚΟΥ Α.Ε για την διεξαγωγή διερευνητικών εργασιών επί δημοτικής έκτασης στη θέση * ΛΙΟΓΚΑΤΕΣ* Τ.Κ Σκανδάλου, Δ.Ε Αχέροντα Δήμου Σουλίου για διαπίστωση κατάλληλου κοιτάσματος αργίλου.
ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος εταιρείας ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ- ΑΦΟΙ ΣΙΩΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε για τη διεξαγωγή διερευνητικών εργασιών επί δημοτικής έκτασης στη θέση *ΦΤΕΡΗ* Τ.Κ Γαρδικίου ΔΕ Αχέροντα Δήμου Σουλίου για διαπίστωση κατάλληλου κοιτάσματος αργίλου.
ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος Στεργίου Δημήτριου για παραχώρηση δημοτικής έκτασης στη θέση *Ράχι Μπαξέ*, στην Τ.Κ Σκανδάλου ΔΕ Αχέροντα για λατομείο σχιστολιθικών πλακών.
ΘΕΜΑ 15ο: Ρυθμίσεις λογαριασμών ύδρευσης.
ΘΕΜΑ 16ο: Ρυθμίσεις λογαριασμών ύδρευσης, Δημοτικής Ενότητας Αχέροντα.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Εορταστικών Εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου.
ΘΕΜΑ 18ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων.
ΘΕΜΑ 19ο: Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 20ο: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.
ΘΕΜΑ 21ο: Επιστροφή ποσού λόγω μη υπογραφής συμφωνητικού μισθώματος για το υπ΄αρίθμ. 13/Δ/1958 αγροτεμάχιο στην θέση ΓΕΦΥΡΙ Τοπ.Κοιν.Σκανδάλου.
ΘΕΜΑ 22ο: Θέση σε κοινή χρήση – έγκριση κανονιστικής απόφασης για την κοινή χρήση του υπ΄ αριθμ. 21 τεμαχίου αγροκτήματος Γλυκής στις όχθες του ποταμού Αχέροντα και κανονισμού λειτουργίας ( 1/2014 απόφαση- εισήγηση Ε.Π.Ζ).
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση απολογισμών οικ. έτους 2013 Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης *Ενίσχυση ύδρευσης Τ.Κ. Γαρδικίου- Τ.Κ. Χοϊκας – Τ.Κ. Γλυκής Δήμου Σουλίου
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: