27.7.13

Δημοτικό Συμβούλιο 24 Ιουλίου 2013
ΘΕΜΑ 1ο: Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ
 
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού , οικονομικού έτους 2013
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της αριθμ. 57/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Αρωγή περί: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
 
ΘΕΜΑ 4ο: Απ΄ ευθείας εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών παιχνιδιών ( ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ) στην Δ.Κ Παραμυθιάς.
 
ΘΕΜΑ 5ο: Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετης βόσκησης ζώων στις Δημοτικές Βοσκές Τ.Κ. Σαλονίκης
 
ΘΕΜΑ 6ο: Εισαγωγή ζώων στις Δημοτικές Βοσκές, έτους 2013.
 
ΘΕΜΑ 7ο: Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.
 
ΘΕΜΑ 8ο: Απ΄ ευθείας εκμίσθωση χώρου   στην Τ. Κ Γλυκής για πραγματοποίηση συναυλίας.
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2013
 
ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή και κατανομή πίστωσης 18.272,55 ευρώ για επισκευαστικές δαπάνες Σχολικών μονάδων του Δήμου μας.
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου.
 
ΘΕΜΑ 12ο: Συμμετοχή σε πρόγραμμα ανταλλαγής νέων, στο πλαίσιο της Γ.Γ Νέας Γενιάς Νέα Γενιά σε Δράση, Δράση 1.1
 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση κανονιστικής απόφασης χρήσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Δ.Κ  Παραμυθιάς (Λαμπόβου), έτους 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: