8.6.13

Δημοτικό Συμβούλιο 07 Ιουνίου 2013ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Ο.Π.Δ , Δήμου Σουλίου
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μελετών, Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 4ο: Παραχώρηση του κτιρίου Ειρηνοδικείου Παραμυθιάς και διαμόρφωσή του για στέγαση του 3ου και 4ου Νηπιαγωγείου Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου
ΘΕΜΑ 5ο: Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών αναγκών ( αντιπυρική προστασία), με δίμηνες συμβάσεις
ΘΕΜΑ 6ο: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών: 1.Καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Σουλίου & 2. Καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Αχέροντα.
ΘΕΜΑ 7ο: Ρυθμίσεις λογαριασμών ύδρευσης
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της αριθμ.14/2013 απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ περί:Κανονιστική απόφαση για τη χρήση και λειτουργία της Εμποροπανήγυρης Τ.Κ Γλυκής έτους 2013
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της αριθμ.15/2013 απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ περί: : Τροποποιήσεις σχεδίου πόλεως Γαρδικίου.
ΘΕΜΑ 10ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ *
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου¨*ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ & ΨΑΚΚΑΣ –ΓΚΡΙΚΑΣ-ΑΜΠΕΛΙΑΣ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ”ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση 4ης παράτασης του έργου: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.
ΘΕΜΑ 14ο: “ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ -ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΙΓΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ”
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της αριθμ. 5/2013 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Δήμου Σουλίου περί: Κατάρτιση και έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου με σκοπό τη χρηματοδότησή της σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006 από το Δήμο Σουλίου με το ποσό των: 24.692,00 €
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της αριθμ. 6/2013 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Δήμου Σουλίου περί: Eισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με σκοπό τη χρηματοδότησή της σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, μετά την τροποποίησή του με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 και τηνπαραγράφο 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006 από το Δήμο Σουλίου με το ποσό των: 24.692,00 ΕΥΡΩ.
ΘΕΜΑ 17ο: Υπόδειξη Συμβούλων για ορισμό επιτροπής εκτίμησης και καθορισμού αξίας για εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: