23.4.13

Δημοτικό Συμβούλιο 19 Απριλίου 2013Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2013.
Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2013.
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου NCNET
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαπλαίσια του έργου NCNET».
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια έξι (6) ελαστικών για το μηχάνημα έργου του Δήμου (GRADER) με αριθμ. κυκλ. ΜΕ 115799».
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αχέροντα».
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Σουλίου».
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Παραμυθιάς».
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων»
Υποβολή προτάσεων συμμετοχής σε χρηματοδοτικά προγράμματα του *Πράσινου ταμείου* του Υ.ΠΕ.ΚΑ.
Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ».
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Υλικών άρδευσης».
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Χρωμάτων».
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια  Υλικών περίφραξης».
Θέση σε κοινή χρήση – έγκριση κανονιστικής απόφασης για την κοινή χρήση του υπ΄ αριθμ. 21 τεμαχίου αγροκτήματος Γλυκής στις όχθες του ποταμού Αχέροντα και κανονισμού λειτουργίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: