10.3.13

Δημοτικό Συμβούλιο 20 Ιουνίου 2012


- Καθορισμός διαδικασίας μεταφοράς μαθητών
- Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.
- Απ΄ ευθείας ανάθεση της θέσης Α2 Ράφτιγκ της Γλυκής
- Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου , οικ. έτους 2012
- Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου
- Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: