10.3.13

Δημοτικό Συμβούλιο 29 Φεβρουαρίου 20121. Ενημέρωση για ΒΙΟ.ΠΑ. Θεσπρωτίας
2. Έγκριση- Ψήφιση  Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου του Δήμου
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου,
4. Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων των Δήμων στο Δ.Σ του  υφιστάμενου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου στο Διοικητικό Συμβούλιο μελών για το ΦΟΣΔΑ
5. Έκδοση  Ψηφίσματος για Ο.Ε.Κ
6. Έγκριση εορταστικών εκδηλώσεων  25ης Μαρτίου
7. Χορήγηση 1ης παράτασης  του έργου: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΝΕΚΤΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Δ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Δ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
10. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΒΡΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΙΝΙΑΤΕΣ
11. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: