10.3.13

Δημοτικό Συμβούλιο 20 Φεβρουαρίου 2012


1. Ασφάλιση αυτοκινήτων του Δήμου
2. Συγκρότηση επιτροπής  ΕΚΠΟΤΑ
3. Διαγραφή ποσών οφειλής από βεβαιωτικούς καταλόγους
4. Εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης για ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας, στον κ. Κωστούλα  Ηλία του Χρήστου, κάτοικο Τ.Κ Πλακωτής
5. Παραχώρηση δημόσιας έκτασης για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων, στον κ. Μαρτίνη Νικόλαο του Σταύρου, κάτοικο Τ.Κ. Πολυδρόσου
6. Παραχώρηση δημόσιας έκτασης για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων, στον κ. Μαρτίνη Νικόλαο του Σταύρου, κάτοικο Τ.Κ. Πολυδρόσου
7. Εκλογή δύο (2) Δημοτικών συμβούλων μεταξύ των μελών της μειοψηφίας για την πλαισίωση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σουλίου
8. Έγκριση μελετών Δήμου Σουλίου
9. Ανάκληση της απόφασης του κοινοτικού συμβούλιου Σουλίου περί δωρεάν παραχώρησης του κοινοτικού ξενώνα στο Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Σουλίου
10. Κατάρτιση και έγκριση προγράμματος Αποκριάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου Σουλίου
11. Επιχορήγηση  Σχολικών επιτροπών του Δήμου
12. Αύξηση αποζημίωσης σχολικών τροχονόμων
13. χορήγηση Σχολικών επιτροπών για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδρομής της Γ΄ τάξης Λυκείου
14. Κατ΄ αρχήν λήψη απόφασης για εκποίηση ακινήτων σε άπορους δημότες στην Τ. Κ. Πολυδρόσου
15. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
16. Έγκριση κανονισμού άρδευσης του Δήμου Σουλίου.
17. Συγχώνευση- κατάργηση Σχολικών μονάδων
18. Χορήγηση  5ης παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘’ΝΕΡΑΚΙ’’ Τ.Δ. ΓΛΥΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
19. α) Χορήγηση 1ης παράτασης & β) Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ
20. Χορήγηση αδειών πλανόδιου εμπορίου
21. Χορήγηση αδειών στάσιμου εμπορίου
22. Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου
23. Συμμετοχή της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου, στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτ/σης Α΄και Β΄βαθμού Δήμων & Περιφερειών για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών, με σκοπό την πρόσληψη ενός οδηγού αυτοκινήτου
24. Συμμετοχή της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου στις Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες ( ΤΟΠ/ΕΚΟ) στο πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011 ( ΦΕΚ 216 Α΄-30-09-2011), καθώς και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για το σκοπό αυτό αναπτυξιακή σύμπραξη στην Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ , σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 21507/23-01-2010 προκήρυξη του Υπουργείου Εργασίας
25. Αποδοχή κατανομή πίστωσης 10.210,00 ευρώ για επισκευαστικές δαπάνες  Σχολείων του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: