10.3.13

Δημοτικό Συμβούλιο 16 Μαΐου 20121. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2012
2. Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας
3. Απόφαση για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου
4. Έγκριση Απολογισμού του ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ»
5. Παραχώρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αμπελιάς στον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Αμπελιάς
6. Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου
7. Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης, των εγκαταστάσεων του κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ
8. Έγκριση δαπανών Εορτών Σουλίου
9. Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλου, εκ των εσόδων αδειών παραμονής αλλοδαπών
10. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου
11. Δημιουργία  Κοινωνικού Παντοπωλείου
12. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής  Β/θμιας Εκπαίδευσης
13. Διαγραφές οφειλών
14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: