10.3.13

Δημοτικό Συμβούλιο 16 Μαρτίου 2012Διαγραφή βεβαιωθέντων – εισπραχθέντων προστίμων και τελών και επιστροφή στους δικαιούχους των καταβληθέντων χρηματικών ποσών για τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
Παραχώρηση για χρήση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Σαμονίδας στην Αδελφότητα *Το Ηρωικό Σούλι*
Ρυθμίσεις λογαριασμών ύδρευσης.
Διορθώσεις- Διαγραφές οφειλών.
Γνωμοδότηση για Ιδρύσεις – Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Αποδοχή Επιχορήγησης και κατανομή ποσού 28.398,18 Ευρώ για λειτουργικές ανάγκες Σχολικών μονάδων του Δήμου.
Παράταση μισθώματος κτιρίου Νηπιαγωγείου Προδρομίου.
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: *Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 ΣΤΟ Τ.Δ. Γκρίκας Δήμου Παραμυθιάς*
Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου *Διάνοιξη Επικίνδυνων στροφών στη θέση « ΜΑΛΙΖΗ» Τ.Δ. Αμπελιάς *
Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *Εργασίες για την Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων*.
Χορήγηση 2ης παράτασης & Eγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Ενίσχυση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Παραμυθιάς ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ».
Παύση άδειας λατομείου μαρμάρων, στη θέση *Ράχη Μπαξέ* πρώην Κοινότητας Σκανδάλου, Νομού Θεσπρωτίας.
Έγκριση Απολογισμού, οικ. έτους 2011 του Τ.Ο.Ε.Β Πεδιάδας Παραμυθιάς.
Χορήγηση άδειας καταστήματος * ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με χρήση Η.Υ και Τεχνικών Παιγνίων* στον κ. Τσίρη Βασίλειο του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ Γαρδικίου.-
Έγκριση για υποβολή πρότασης του Δήμου Σουλίου για κτήση διαχειριστικής επάρκειας.
Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων : * ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ* και *ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ
Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων των Δήμων στο Δ.Σ του υφιστάμενου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου στο Διοικητικό Συμβούλιο μελών για το ΦΟΔΣΑ.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: