10.3.13

Δημοτικό Συμβούλιο 12 Δεκεμβρίου 2012- Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος
- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
- Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων του Δήμου
- Καθορισμός ετήσιας επιχορήγησης Νομικών Προσώπων
- Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για κατασκευή δεξαμενής στη Γλυκή
- Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για κατασκευή δεξαμενής στη Γλυκή
- Χορήγηση 3ης παράτασης &  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε για την υδρευση Πολυδρόσου
- Έγκριση 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την κατασευή γηπέδων 5χ5 σε Ζερβοχώρι και Νεράιδα
- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε για κατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων
- Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για κατασκευή Γηπέδου  5Χ5 στη Γλυκή
- Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για κατασκευή Πεζοδρομίου του Ποταμού Αχέροντα
- Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για Τσιμεντοστρώσεις Παραμυθιάς
- Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για Επέκταση δικτύου άρδευσης προς άνω Γαρδίκι
- Ρυθμίσεις λογαριασμών ύδρευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: